Denna e-butik använder cookies för en optimal inköpsupplevelse. Till exempel sparas informationer om sessionen eller språkinställningar på din dator. Utan cookies är e-butikens mån a funktioner begränsad. Om du inte vill godkänna detta, var snäll och klicka här.

Integritetspolicy

 

Personuppgifter 

Vi på skogsverktyg.se tycker det är mycket viktigt att skydda dina personuppgifter.

Vår målsättning är att följa alla gällande lager och regler för personuppgiftsskydd korrekt.

Med vår integritetspolicy vill vi informera dig vilken typ av information vi samlar in och hur dessa används och behandlas.

I samband med att du lägger en beställning på skogsverktyg.se eller lämnar uppgifter till oss så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med policyn.

Personuppgiftsansvarig för behandlig av dina personuppgifter är

Svenska Reservdelsspecialisten AB

Sven Junghans

Lekgränd 10

94533 Rosvik

Vilka personuppgifter behandlas

Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar/lämnade till oss online, via telefon samt dem uppgifter vi samlar in genom cookies.

Dessa uppgifter är namn, adress, kön, personnr., mejladress, telefonnr., IP adress, beställhistorik och betalhistorik.

Hur används dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan användas för register, direktmarknadsföring, nyhetsbrev, identifikation och kundundersökning.

Information kan även användas för utskick per post, sms, e-post och telefon. Du som kund har alltid möjlighet att avbrytar denna

typ av marknadsföring och har möjlighet att avregistrera dig från denna.

Uppgifterna kan även användas för kreditupplysning i samband med köp på uppdrag av betalnings- eller kreditföretag.

Uppgifterna kan kommas samköra med register både inom och utanför EU och personuppgifter kan överföras och behandlas av

samarbetspartnersi linje med gällande lagar och regler. 

Dina personuppgifter kommer delas med samarbetspartners för att fullgöra avtalet (t.ex. transport, betalning, garanti) vi delar bara

dessa uppgifter som behövs för att fullgöra avtalet eller del av avtalet.

Om hela eller delar av företaget säljes kan dina personuppgifter lämnas ut till rådgivare, eventuella köpare, deras rådgivare och till

företagets ny ägare.skogsverktyg.se använder tjänster av google t.ex. googel analytics, uppgifterna som samlas in för att förse dig

med relevanta information, marknadsföring, samt för förbättring av vår hemsida.

Googels policy för datainsamling och hantering av personuppgifter finns HÄR

Genom att godkänna skogsverktyg.se integritetspolicy i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du också

att dina uppgifter överförs till land utanför EES.

Lagliga grunderna för att vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter på grund av olika lagliga grunder.

Samtycke, du lämnar dina uppgifter till oss ( t.ex. när du skapar ett konto hos oss)

Avtal, du köper en service eller artikel hos oss utan att skapa ett kundkonto eller via telefon

Rättsliga förpliktelser, som t.ex. bokföringskyldighet

Hur skyddas dina personuppgifter

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till skogsverktyg.se.

skogsverktyg.se har därför vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter.

Vi använder oss av t.ex. SSL (Secure Socket Layer)för säkert dataöverföring via internet, brandväggar och behörighetsstyrning.

Vi har också interna rutiner för att säkerställa att dina personuppgifterbehandlas korrekt.

Hur länge sparas dina uppgifter

Om du har samtyckt att vara registrerad kund hos oss, skapat ett konto sparas dina personuppgifter tills du avregistrerar dig.

Personuppgifter som samlas in utan att du registrera dig (t.ex. beställning utan att skapa kundkonto, beställning via telefon)

sparar vi så länge detkrävs för att fullgöra alla förpliktelser som resultera ur avtalet (t.ex. att skicka varorna till dig, garanti, osv.)

eller så länge lagen kräver det ( t.ex. bokföring)

Oavsett sparas dina uppgifter inte längre än gällande lagstiftning tillåter.

Dina rättigheter

Enl. gällande personuppgiftslagstiftning har du som kund rätt att ta del av vilka personuppgifter om dig sparas och behandlas.

Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du kan få ut dessa information en gång om året kostnadsfri

genom att skicka in en skriftlig begäran, begäran måste vara underskriven. 

Du har rätt att rätta dina personuppgifter om dessa förändras eller om dessa är felaktigt. På din begäran rättar vi dina uppgifter

så snabbt som möjligt.

Rätt till radering av dina uppgifter, på din begäran raderar vi dina uppgifter om dessa är inte längre nödvändigt för att t.ex. fullgöra

förpliktelser gentemot dig ( t.ex. garanti, leverans, osv.). Dock kan det finnas rättsliga grund att vi inte kan radera dina uppgifter direkt

(t.ex. bokföringsskyldighet, skattelagstiftning) vi kommer i så fall avlsuta den behandlingen som görs för andra ändamål än lagstiftning.

Rätt att begränsa behandling av dina personuppgifter. På din begäran kan behandling av dina personuppgifter inskränkas på

vissa ändamål.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att under vissa förutsättningar får ut och överföra dina personuppgifter till en annan 

personuppgiftsansvarigen, i ett strukturerat, maskinläsbart och allmänt användbart format.

Du har rätt att ge in eventuella klagomål ang. behandling av personuppgifter till Datainspektion.

Begränsingar

Integritetspolicyn gäller bara skogsverktyg.se webbplats, den gäller ej för länkar som kan finnas på skogsverktyg.se.

Följer du en länk måste du informera dig om integritetspolicyn för respektive webbplats.

Förändringar

skogsverktyg.se förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicy för att uppfylla ändrade juridiska eller tekniska krav.

 

 

 

* inkl. moms, plusFraktkostnader